CAİZ MİDİR?


  • Evet caizdir.
  • Mühr-ü Süleyman, Hz. Süleyman’a isnat edilen mucizevî yüzük, bu yüzüğün üzerine hakkedilmiş altı köşeli yıldız demektir. Birinin tepesi diğerinin tabanına geçirilmiş iki eşkenar üçgenin meydana getirdiği bir sembol olup müslümanlar arasında “Hâtem-i Süleyman”, yahudi ve hıristiyanlarca “Dâvûd yıldızı” diye anılır. Mühr-ü Süleyman İslâmiyete göre, “Kıyametten önce yer altından elinde Süleyman’ın mührü ve Mûsâ’nın asası olduğu halde bir dabbe çıkacak ve asasıyla Müslümanların yüzünü aydınlatacak, mührüyle kafirlerin yüzünü mühürleyecektir.” mealindeki hadis dolayısıyla girmiştir. (Müsned, II, 259; İbn Mâce, Fiten, 31)
  • Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde çok yaygın olarak kullanılan Mühr‑i Süleyman, kılıçlar üzerinde, cami duvarlarında, mezar taşlarında, çeşme ve şadırvanlarda, kapı kanatlarında, tepsi ve tabaklarda, sikke ve mangırlarda, hatta Barbaros Hayrettin Paşa'nın (rahmetullahi aleyh) sancağında da kullanılmıştır.
          Selam ve dua ile...